1. Vispārīgā informācija.
  • 1.1 SIA “Legistore”, reģistrācijas numurs: 40203239481, juridiskā adrese: Rīga, Druvienas iela 21-24, Rīga, LV-1079, mājaslapas adrese www.legi.lv, (turpmāk – Legistore) iegūs, apstrādās, izmantos, glabās, aizsargās un dzēsīs klienta personas datus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un tiesību aktiem.
   Nepilngadīgajām personām iegādāties preces Legistore internet veikalā ir atļauts tikai ar vecāku, adoptētāju vai aprūpētāju piekrišanu.
 1. Personas datu apstrādāšana.
  • 2.1. Profila reģistrēšanas un pasūtījuma noformēšanas brīdī Jums jāsniedz pilnīga, izsmeļoša un patiesa informācija par sevi. Ja Jūs sniedzat neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, mums ir tiesības anulēt Jūsu reģistrāciju vai pasūtījumu un ierobežot Jūsu iespējas izmantot interneta veikalu.
  • 2.2. Veicot pasūtījumu www.legi.lv vietnē tiks pieprasīti sekojošie personas dati, kurus Legistore ir tiesīgs apstrādāt:
   • 2.2.1. vārds un uzvārds;
   • 2.2.2. tālruņa numurs;
   • 2.2.3. e-pasta adrese;
   • 2.2.4. preces piegādes adrese (Omniva pakomāta atrašanās adrese);
   • 2.2.5. vai preces piegādes adrese, piegādājot preci ar kurjera starpniecību.
  • 2.3. Reģistrējot profilu un ievietojot komentārus vietnē www.legi.lv, mēs apstrādājam komentāra anketā norādītos personas datus, kā arī apmeklētāja IP adresi un pārlūka user-agent datus, lai noteiktu spam. Kad komentārs būs apstiprināts, Jūsu profila attēls būs publiski redzams.
  • 2.4. Legistore nepieciešamības gadījumā sazinās ar klientu izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
 1. Personas datu apstrādāšanas pamats.
  • 3.1. Lai Legistore pilnvērtīgi izpildītu klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteiktie personas dati, kas tiek savākti pirms pasūtījuma noformēšanas. Klients pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei. Ja klients nepiekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai, šajā gadījumā darījums nevar būt izpildīts.
  • 3.2. Klienta personas dati tiek apstrādāti:
   • 3.2.1. pasūtījuma sagatavošanas, noformēšanas un piegādes nolūkam;
   • 3.2.2. atgriešanas saistību izpildīšanai;
   • 3.2.3. klientu informēšanai par īpašiem piedāvājumiem, akcijām un citiem jaunumiem (mārketinga nolūkam).
 1. Informācijas nodošana trešajām personām.
  • 4.1. Legistore nodrošina klienta sniegto personas datu konfidencialitāti.
  • 4.2. Preces piegādes nodrošināšanai Legistore var nodot klienta personas datus trešajai personai (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, preces piegādes adresi (Omniva pakomāta atrašanās adresi) vai preces piegādes adresi, piegādājot preci ar kurjera starpniecību).
  • 4.3. Legistore ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesību sargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, kam ir likumīgas intereses, Legistore izsniegs klienta personas datus tikai un vienīgi nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 1. Personas datu glabāšanas ilgums.
  • 5.1. Legistore glabās klienta personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecībā uz personas datu apstrādi, bet ne ilgāk par 1 (vienu) gadu, no pēdējās profila apmeklēšanas reizes.
 1. Datu drošība un labošana.
  • 6.1. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Legistore ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Klients var pieprasīt Legistore, lai viņa dati tiktu laboti un/vai papildināti, lai apstrāde tiktu izbeigta un/vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam nolūkam.
  • 6.2. Saņemot elektronisku pieprasījumu Legistore ir pienākums dzēst personas datus 3 (trīs) darba dienu laikā no Legistore datu bāzes. Pieprasījumu jāraksta uz e-pastu: info@legi.lv brīvā formā.
  • 6.3. Klientam ir tiesības atteikties no jebkādas mārketinga informācijas, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@legi.lv brīvā formā.
  • 6.4. Legistore neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Legistore, piemēram, klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.
 1. Sīkdatnes (cookies).
  • 7.1. Legistore Jūsu datorā var ierakstīt sīkdatnes (cookies). Sīkdatne (cookie) – maza datu kopa, kas tiek izmantota, lai vāktu noteiktu informāciju par Jūsu datoru. Piemēram, vai bieži apmeklējat mūsu mājaslapu, ko darāt, kad esat ienācis tajā. Datu kopās nav personiskas informācijas, bet, ja sniedzat šādu informāciju mums, piemēram, reģistrējoties mūsu mājaslapā, var būt norāde uz informāciju, kas atrodas datu kopā. Jūs varat atļaut ierakstīt sīkdatnes (cookie) vai attiekties no tām. Vairums interneta pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes (cookie), bet varat mainīt sava pārlūka iestatījumus, ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes vai saņemt brīdinājumu, pirms tās tiek ierakstītas. Izlasiet sava pārlūka instrukcijas vai uzziniet vairāk par šīm funkcijām. Ja izvēlēsieties nepieņemt sīkdatnes (cookie), iespējams, nevarēsiet izmantot šīs vai citas mājaslapas interaktīvās īpašības.
 1. Klienta tiesības.
  • 8.1. Klientam ir sekojošas ar datiem saistošas tiesības:
   • 8.1.1. piekrist datu apstrādei;
   • 8.1.2. nepiekrist datu apstrādei;
   • 8.1.3. atsaukt datu apstrādes piekrišanu;
   • 8.1.4. uzzināt, kāda personiskā informācija atrodas mūsu rīcībā;
   • 8.1.5. labot, papildināt vai lūgt Legistore dzēst savus personas datus;
   • 8.1.6. tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.

Šī privātuma politika stājas spēkā 2020.gada 16.martā. Visi privātuma politikas grozījumi tiks atjaunināti un publicēti www.legi.lv mājaslapā.
Privātuma politikas noteikumiem tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības. Ja rodas jautājumi vai neskaidrības izlasot privātuma politikas noteikumus, lūdzu, sazinieties ar mums – e-pasts: info@legi.lv.