LEGI.LV

Preču atgriešana

Noteikumi par preces atgriešanas kārtību

 1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no preces un atgriezt to oriģinālajā iepakojumā nenorādot iemeslu.
 2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot no preces saņemšanas dienas.
 3. Gadījumā, ja Jūs atteiksieties no preces, SIA Legistore atmaksās Jums pilnu preces vērtību (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids).
 1. Preces atgriešanas kārtība:
   • 4.1. Lai izmantotu atteikuma tiesības Jums ir rakstiski jāpaziņo SIA Legistore par lēmumu atteikties no preces. Aizpildītu atteikuma iesniegumu jāsūta elektroniski uz e-pastu: info@legi.lv, iesnieguma veidlapu var lejuplādēt šeit – PIETEIKUMS ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAI

  Lūdzu saglabājiet darījuma dokumentu (rēķinu un/vai pavadzīmi), preces atgriešanas gadījumā tas ir jāuzrāda.

  • 4.2. Klientam ir pienākums atgriezt preci ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad ir nosūtīts preces atgriešanas iesniegums. Atgrieztās preces piegādi pircējam jāveic patstāvīgi atvedot preci pēc adreses – Rīga, Dzegužu iela 5 vai izmantojot kurjera pakalpojumus (izdevumus, kas radušies preces atgriešanas rezultātā, sedz pircējs).
  • 4.3. Preci var atgriez oriģinālajā iepakojumā, ja prece nav lietota un/vai izmantota, ja nav fiziski vai vizuāli bojājumi un, ja precei nepietrūkst sastāvdaļas. Preci var pārbaudīt tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.
  • 4.4. Pēc preces saņemšanas SIA Legistore novērtē atgrieztās preces stāvokli un 3 (trīs) darba dienu laikā sniedz Jums elektroniski rakstisku atbildi uz noradīto e-pasta adresi par naudas līdzekļu atgriešanu.
  • 4.5. Ja atgrieztā prece atbilst 4.3. punktā minētajiem kritērijiem, preces vērtību atmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā.
 1. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
  • 5.1. prece tika lietota un/vai izmantota;
  • 5.2. precei ir fiziski vai vizuāli bojājumi;
  • 5.3. precei pietrūkst sastāvdaļas, tās ir nozaudētas;
  • 5.4. ir bojāts oriģināls iepakojums.

Visas domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā, sazinieties ar mums jebkādu jautājumu risināšanai, e-pasts: info@legi.lv.

3,687 s. | 256 db. | 37.16 MB